Шинэ зураг

Хамгийн их үзсэн зураг

Two- humped mongolian camel

Chinggis Khaan Statue in Tsonjin Boldog

Khongorin Els, Southgobi

Yolin am, Southgobi

July 1, 2008

Camel herdsmen

Mongolian Cicade

Khongorin els, Southgobi province

July 1, 2008

Country road

Camel Polo

Altan ovoo

Herder boy

Санамсаргүй сонгогдсон зураг

Tuvkhun Monastery

Ruins khar balgas

Chuluutiin gol. River Chuluut

Przewalsks horse

Website