Шинэ зураг

Altan ovoo

 • Гарчиг: Алтан овоо

Country road

 • Гарчиг: Шороон зам

Country road

 • Гарчиг: Шороон зам

Mi-171

 • Гарчиг: Ми-171

Sheep

 • Гарчиг: Хонь

Selenge river

 • Гарчиг: Сэлэнгэ мөрөн

Khag river

 • Гарчиг: Хагийн гол

Batshireet soum, Khentii aimag

 • Гарчиг: Батширээт, Хэнтий

Brachymystax lenok

 • Гарчиг: Зэвэг

 • Гарчиг: Цаст уул

 • Гарчиг: Мөнх цаст уул

It is snowing

 • Гарчиг: Цас орлоо

Orkhon river

 • Гарчиг: Орхон гол

Swan

 • Гарчиг: Хун

Hubusgul lake

 • Гарчиг: Хөвсгөл нуур

 • Гарчиг: Уул, байгал орчин

Lake, enviroment

 • Гарчиг: Байгал орчин, нуур, газар нутаг

environment, mountain

 • Гарчиг: Байгал орчин, уул, газар нутаг

environment, forest

 • Гарчиг: Байгал орчин, ой

forest, mountain

 • Гарчиг: Ой мод, уул

Хамгийн их үзсэн зураг

Baga gazrin chuluu

 • Гарчиг: Бага газрын чулуу

Two- humped mongolian camel

 • Гарчиг: Хоёр бөхтэй тэмээ

July 1, 2008

 • Гарчиг: 2008 оны 7-р сарын 1

Country road

 • Гарчиг: Шороон зам

Chinggis Khaan Statue in Tsonjin Boldog

 • Гарчиг: Чингис хааны хөшөө, Цонжин болдог

Khongorin els, Southgobi province

 • Гарчиг: Khongorin els, Southgobi province

Camel herdsmen

 • Гарчиг: Тэмээчид

Khongorin Els, Southgobi

 • Гарчиг: Хонгорын элс, Өмнөговь

Yolin am, Southgobi

 • Гарчиг: Ёлын ам, Өмнөговь

Buren khаan mountain

 • Гарчиг: Бүрэн хаан уул

Mongolian Cicade

 • Гарчиг: Монгол голио

Camel Polo

 • Гарчиг: Тэмээн Поло

 • Гарчиг: Ривер Гарден, Улаанбаатар

July 1, 2008

 • Гарчиг: 2008 оны 7-р сарын 1

Wild Horse

 • Гарчиг: Тахь

Herder boy

 • Гарчиг: Тэмээчих хүү

environment, mountain

 • Гарчиг: Байгал орчин, уул, газар нутаг

forest, mountain

 • Гарчиг: Ой мод, уул

Deer Stone

 • Гарчиг: Буган хөшөө

Informal mining

 • Гарчиг: Гар аргаар алт олборлолт

Санамсаргүй сонгогдсон зураг

Mi-171

 • Гарчиг: Ми-171

Lake, enviroment

 • Гарчиг: Байгал орчин, нуур, газар нутаг

 • Гарчиг: Мөнх цаст уул

Deer Stone

 • Гарчиг: Буган хөшөө

Altan ovoo

 • Гарчиг: Алтан овоо

Informal mining

 • Гарчиг: Гар аргаар алт олборлолт

Khongorin Els, Southgobi

 • Гарчиг: Хонгорын элс, Өмнөговь

Hubusgul lake

 • Гарчиг: Хөвсгөл нуур

Baga gazrin chuluu

 • Гарчиг: Бага газрын чулуу

Mongolia, Opening Naadam festival

 • Гарчиг: Монгол наадмын нээлт

Country road

 • Гарчиг: Шороон зам

Tuvkhun Monastery

 • Гарчиг: Төвхөний хийд

Brachymystax lenok

 • Гарчиг: Зэвэг

Herder boy

 • Гарчиг: Тэмээчих хүү

Orkhon river

 • Гарчиг: Орхон гол

Country road

 • Гарчиг: Шороон зам

Shankh Monastery

 • Гарчиг: Шанхийн хийд

Informal mining

 • Гарчиг: Гар аргаар алт олборлолт

It is snowing

 • Гарчиг: Цас орлоо
joomla and drupal websites counter